Cheilosia vernalis
Cheilosia vernalis
Female
17.04.2006