Cheilosia vernalis
Cheilosia vernalis
Female
5.04.2006