Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Male
1.7.2006