Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Female
18.7.2007