Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Female
23.8.2005