Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Male
2.7.2006