Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Female
28.8.2004