Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Male
3.6.2007