Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Male
3.7.2006